Smartcue op jouw school?

Het SmartCue-pakket

Als jouw school deelneemt aan SmartCue, ontvangt deze het SmartCue-pakket. Het SmartCue-pakket bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en een praktisch deel. SmartCue is zo ingericht dat ook elke afzonderlijke les uit een theoretisch deel en een praktisch deel bestaat.

 

 

De Theorie: het SmartCue-lessenpakket

Ten eerste ontvangt jouw school de compleet vernieuwde SmartCue-wiskundeopgaven. Dit lesmateriaal bestaat uit 50 pagina’s aan gebruiksklare wiskundeopgaven die aansluiten op de brugklas mavo-havo en nog eens 50 pagina’s voor de brugklas havo-vwo. Meer informatie en voorbeelden van het lesmateriaal vind je hier.  Bij het lesmateriaal zit ook een docentenhandleiding, zodat voor elke les de leerdoelen duidelijk zijn. Verder zitten er werkbladen bij waarop leerlingen kijklijnen kunnen tekenen en worden ook de uitwerkingen van elke opdracht meegezonden.

 

De praktijk: SmartCue Tafel en toebehoren

Naast de theorielessen, ontvangt jouw school een echte opklapbare SmartCue-tafel, inclusief toebehoren. Bij deze tafel ontvang je ook de SmartCue-praktijkoefeningen, waarmee je gelijk ziet dat je met behulp van wiskunde een betere poolspeler wordt. In de eerste praktijlessen leer je meer over de pooltechniek en later ga je met behulp van de 'SPAT' aan de gang met meetkunde, snelheid en kijklijnen. Op die manier laat SmartCue met heel concrete praktische toepassingen van wiskunde, die ervoor zorgen dat het bij de leerlingen gaat leven.  

Een volledig overzicht van het SmartCue-pakket, inclusief de tarieven, afmetingen, afbeeldingen etc. vindt u aan de rechterzijde bij 'Het SmartCue-pakket' op deze pagina of klik hier. 

 

Geen pool-ervaring? Geen probleem!

Ook als je als docent nog geen ervaring hebt met de keusport, kun je meedoen met SmartCue. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen en docenten ook technisch de SmartCue-oefeningen goed uitvoeren, zijn er speciaal gecertificeerde SmartCue-trainers. Deze geven bij het leveren van de SmartCue-tafel gelijk een pooltraining aan alle deelnemende leerlingen en docenten. Deze trainers zijn daarna gedurende het hele jaar beschikbaar om extra pooltrainingen te geven op school (en ook daarbuiten als leerlingen enthousiast zijn geworden over de sport). Daarnaast zijn de eerste praktijklessen van SmartCue vooral gericht op techniek en wordt in het boekje met de praktijkoefeningen uitgebreid bij deze techniek stilgestaan. Pas daarna wordt stilgestaan bij de wiskunde. Bij de eerste praktijklessen zou de SmartCue-trainer dus zelfs het praktijkdeel van de SmartCue-les op zich kunnen nemen, omdat hierin nog geen wiskunde zit verwerkt.

 

Afbeelding van de SmartCue-tafel + toebehoren

Begeleiding

SmartCue Masterclass

Niet alleen wat betreft de keusport is er begeleiding voor deelnemende scholen. Elke deelnemende docent die SmartCue op school wil aanbieden, ontvangt voorafgaand aan deelname een SmartCue Masterclass, waarin geleerd wordt hoe de de wiskunde achter poolbiljart en snooker in de wiskundeles toegepast kan worden en ook hoe dit in de les in de praktijk kan worden gebracht aan de tafel. Deze Masterclass is onderdeel van het SmartCue-pakket en is derhalve voor deelnemende scholen kostenloos.

Deze Masterclass is ook geschikt om vrijblijvend kennis te maken met SmartCue, voordat je beslist of je SmartCue ook op jouw school wilt aanbieden. Deelname kost in dat geval 75 euro per deelnemer. Meer infromatie over deze Masterclass lees je hier.

 

Wat kost SmartCue?

Het SmartCue-pakket kost 1100 euro. Voor die prijs ontvangt jouw school bovenstaand SmartCue-pakket t.w.v. 1500 euro. In dit pakket zitten de theorielessen (voor zowel mavo-havo als havo-vwo), praktijklessen, tafel+toebehoren, poollessen van SmartCue-trainers en de SmartCue Masterclass voor docenten. Dit pakket wordt gratis gebruiksklaar op school bezorgd. 

 

Het is mogelijk om als school extra tafels te bestellen. Deze kunnen tegen een prijs van 500 euro per tafel worden besteld.

Een volledige offerte met overzicht van de prijzen en afbeeldingen vindt u aan de rechterzijde bij 'Het SmartCue-pakket' op deze pagina of klik hier.

 

Wat vraagt SmartCue van jouw school?

Om een goede inschatting te maken of SmartCue op jouw school gegeven kan worden, is hieronder een zo concreet mogelijke uiteenzetting gemaakt van de invulling van SmartCue en de gemoeide tijdsinvestering.

 

Invulling op school

 

SmartCue bevat genoeg lesmateriaal om ca. 10 lessen van één blokuur te vullen. SmartCue is dus veel meer dan een eenmalige toevoeging aan de reguliere wiskundeles. SmartCue is ingericht om een groep enthousiaste leerlingen over een periode van ca. 11 weken plezier in zowel wiskunde als de keusport te laten beleven. De beste manier om dit te doen, zo blijkt uit ervaringen met de tot nu toe deelnemende scholen, is door SmartCue aan te bieden als keuzevak of verdiepend vak. Op die manier heb je doorgaans een kleinere groep leerlingen, waardoor roulatie aan de tafel sneller gaat en er meer tijd is voor elke leerling om zowel de theorie als de praktijkoefeningen te doen. Ook staat SmartCue op die manier niet in de weg van het reguliere curriculum en de jaarplanning.

 

Tijdsbelasting

SmartCue bevat minimaal de volgende tijdbelastingen:

Tijdsbelasting SmartCue Masterclass voor docenten: 1 dag voor de deelnemende docenten.

Tijdsbelasting SmartCue Lessen (elke les een deel theorie en een deel praktijk): 1 blokuur per week, ca. 10 weken lang.

Tijdsbelasting SmartCue Toets: 1 dagdeel voor theorietoets + pratkijktoets.

 

Naast bovenstaande tijdsbelasting zijn er nog enkele andere contactmomenten om rekening mee te houden. Zo wordt de tafel op school afgeleverd en wordt er die dag een pooltraining gegeven. Gedurende het vak kan er opnieuw een pooltraining gegegeven worden als daar behoefte aan is. Aan het einde van het vak, wordt een pooltoernooi georganiseerd in een echte poolzaal bij jullie in de buurt. Hiervoor kan de KNBB gratis scheidsrechters en coaches leveren. Een school kan er verder voor kiezen om ook nog mee te doen met het landelijke SmartCue-toernooi aan het einde van het schooljaar. 

 

Tijdsbelasting leveren tafel en SmartCue-pooltraining: 1 dagdeel.

Tijdsbelasting per extra SmartCue-pooltraining op school: 1 blokuur per pooltraining (kan ook tijdens één van de SmartCue Lessen).

Tijdsbelasting SmartCue-pooltoernooi in lokale poolzaal: 1 dagdeel.

Tijdsbelasting landelijk SmartCue-pooltoernooi: 1 dag.

 

Nog meer SmartCue? 

SmartCue is vormgegeven als keuzevak. Het staat elke school echter vrij om naast bovenstaand programma nog meer uit SmartCue te halen. Denk bijvoorbeeld eens aan de mogelijkheid om een workshop Pool en Snooker tijdens een sportdag aan te bieden (ook hiervoor kan de KNBB gratis pooltrainers leveren). Er zijn ook scholen die de SmartCue-tafel inzetten in de reguliere wiskundeles om iets over meetkunde uit te leggen. Ook wordt de SmartCue-tafel gebruikt voor practica bij het vak Natuurkunde in combinatie met het programma Coach7.

 

Wil je jouw school aanmelden of meer weten over SmartCue? Neem contact op met smartcue@knbb.nl of klik hieronder op "Doe mee met SmartCue".

Gratis meedoen?

Gedurende het jaar zijn er af en toe momenten waarop de KNBB landelijke wiskunde-events sponsort. Hierbij wordt het SmartCue-pakket gratis als prijs aangeboden. Daarnaast kun je een gratis SmartCue-pakket ontvangen als jouw school meedoet aan een onderzoek van de KNBB en het Mulier-Instituut. Zij onderzoeken momenteel samen met subsidie van de Europese Unie hoe SmartCue ook in andere landen van de Europese Unie kan worden uitgerold. Meer informatie over gratis meedoen vind je hier