Smartcue gratis op jouw school?

Normaal gesproken kost het SmartCue-pakket t.w.v. 1100 euro. SmartCue is echter af en toe ook te vinden op landelijke wiskunde-events, waar een gratis SmartCue-pakket te winnen valt! Momenteel sponsort SmartCue bijvoorbeeld een pakket aan de winnaar van het Mathematics Tournament van de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer informatie over dit toernooi vind je hieronder bij "Win een SmartCue-pakket!".

 

Daarnaast heeft de KNBB op dit moment plek voor twee scholen die gratis kunnen deelnemen aan SmartCue, als zij mee willen doen met de SmartPool Pilot. Het enige wat jouw school dan hoeft te doen, is na deelname een vragenlijst invullen over wat je van SmartCue vindt.  Dat zit zo: vanuit het Erasmus+ project van de Europese Unie is subsidie verstrekt aan de KNBB om te onderzoeken of en hoe SmartCue ook in andere EU-landen kan worden uitgerold. Vanuit dit project is er ruimte voor twee scholen om gratis deel te nemen aan SmartCue. In ruil hiervoor moet de school na deelname een vragenlijst invullen van het Mulier-instituut, over hoe de ervaring met SmartCue was. Scholen mogen uiteraard het lesmateriaal en de tafel gewoon houden na deelname. Meer informatie over dit project vind je hieronder bij "Doe mee aan de SmartPool Pilot".

DOE MEE AAN DE SMARTPOOL PILOT!

Poolen in de wiskundeles, wie wil dat nou niet? Maak kennis met de wiskunde achter poolbiljart door je aan te melden voor de SmartPool Pilot! Met deze Pilot krijgt jouw school gratis een opklapbare pooltafel en lespakket (ter waarde van €1100). Ook profiteer je van een masterclass, waarin jij en jouw collega’s leren hoe je SmartPool kan integreren in je wiskundelessen.

De Pilot begint in januari 2022. Om mee te kunnen doen aan de pilot is het belangrijk dat je rekening houdt met een belasting van ongeveer 2 uren per week om de smartpoollessen uit te voeren. De pilot duurt ca. 12 weken. Ook moet je bereid zijn om een evaluatievragenlijst in te vullen.

Wil je jouw school aanmelden? Of meer weten over deze unieke mogelijkheid? Neem contact op met smartcue@knbb.nl.

De uitgebreidere uitleg van het programma van de Pilot vind je ook onderaan deze pagina.

Wat krijg je als je meedoet aan de pilot?

Gratis Pooltafel

Deelname aan de pilot is geheel gratis! En jouw school krijgt hierbij ook nog eens een opklapbare pooltafel! Ook zit er een boekje bij met oefeningen die je kunt doen om een betere poolspeler te worden.

Lespakket

Het lesmateriaal bestaat uit 50 pagina's aan wiskundeopgaven voor de brugklas. De opgaven hebben allemaal te maken met de biljartsport. Er is een lesboek voor niveau mavo-havo en voor niveau havo-vwo.

De oefeningen variëren van het spelen van ballen op een pooltafel, tot meer theoretische opgaven over driehoeksgetallen en kijklijnen.

Masterclass

De SmartPool Masterclass is bedoeld om docenten handvatten en ondersteuning te bieden om het SmartPool lesmateriaal nog intensiever te betrekken in de wiskundeles.

Tijdens de Masterclass ontvang je als docent twee workshops, gegeven door de maker van de lesmethode: Erik van Haren.


Wat vragen wij van jou als Deelnemer van de pilot?

 - De Pilot bestaat uit poolgerelateerde wiskundeopdrachten (10 wiskundeopdrachten die je kunt uitvoeren in de reguliere wiskundelessen) en fysieke pool-lessen welke buiten de reguliere les gegeven kunnen worden.

Tijdsbelasting: 1 lesuur per week voor één wiskundeopdracht in de reguliere wiskundeles.

Tijdsbelasting: 1 dagdeel om de twee weken om de pool-oefeningen te doen met de klas.

 

- Voorafgaand aan de Pilot dienen de deelnemende docenten een (gratis) SmartCue Studiedag te volgen op het bondsbureau van de KNBB te Nieuwegein. Op deze Studiedag leren docenten 's ochtends hoe ze de wiskundeopdrachten kunnen toepassen in de wiksundeles en wordt er in de middag ook daadwerkelijk gepoold en uitleg gegeven over hoe ze de keusport kunnen overbrengen op de leerlingen. In overleg met de school worden de concrete datums vastgesteld.

Tijdsbelasting: Deze studiedag is één dag en duurt van 10.00 uur tot 15.00. Er is tussendoor een verzorgde lunch aanwezig.

 

- Op de eerste dag van de Pilot wordt de opklapbare pooltafel geleverd en krijgen de deelnemende brugklassen een pooltraining gegeven door de SmartPool-trainer van de KNBB.  Dit is ergens in januari 2022 (in overleg met de school worden de concrete datums vastgesteld).

 

Tijdsbelasting: een dagdeel per brugklas.

 

- Na zes weken vindt er een contactmoment plaats op locatie, waar opnieuw een SmartPool-trainer pooltraining komt geven. In overleg met de school wordt een concrete datum vastgesteld.

Tijdsbelasting: 1 dagdeel per brugklas.

 

- Tijdens de afsluiting van de Pilot (na de tiende les), vindt er op school een pooltoernooi onder alle brugklassen plaats. Hier zullen onze SmartPool-trainers bij aanwezig zijn als coaches en scheidsrechters. Ook is er voor het winnende team een leuke prijs te winnen. In overleg met de school wordt een concrete datum vastgesteld.

Tijdsbelasting: 1 dag.

 

- Na afronding van Smartpool wordt aan de docenten en leerlingen gevraagd om een evaluatievragenlijst in te vullen.

Tijdsbelasting: 15 minuten.

 

Na de eerste week van de Pilot zal de KNBB ook telefonisch of per e-mail contact opnemen om te kijken hoe de Pilot gaat en of er nog vragen zijn. Tevens is de KNBB altijd te bereiken via info@knbb.nl zowel voor, tijdens als na de Pilot voor eventuele vragen of suggesties. 

 

Wil je jouw school aanmelden? Of meer weten over deze unieke mogelijkheid? Neem contact op met info@knbb.nl.

Win een smartCue-pakket!

Wat je hierboven ziet, is onderdeel van het SmartCue-pakket t.w.v. 1100 euro. Dit pakket kan jouw school winnen!

SmartCue sponsort het Mathematics Tournament van de Radboud Universiteit Nijmegen door aan de winnaar van dit toernooi gratis het SmartCue-pakket ter beschikking te stellen. Hierin zit onder andere een inklapbare 6ft tafel, pool- en snookerballen, keus en een boekje met SmartCue-lesmateriaal. 

De tafel wordt gratis bezorgd en geïnstalleerd op school. De KNBB neemt automatisch contact op met jouw school om hiervoor een datum te plannen. Nog meer weten over het SmartCue-pakket? Klik dan hier.

 

Niet gewonnen, maar alsnog gratis meedoen met SmartCue? Scroll dan eens naar boven en lees het stukje over de SmartPool pilot.