gratis Meedoen met SmartCue

Scholen die mee willen doen met SmartCue, betalen normaal gesproken 1500 euro voor het SmartCue-pakket. Gedurende het jaar sponsort de KNBB echter ook landelijke wiskunde-events, waarbij je het SmartCue-pakket gratis als prijs kunt winnen. Hieronder staat uitgelegd hoe dat werkt. Daarnaast onderzoekt de KNBB momenteel samen met het Mulier-Instituut hoe SmartCue ook in andere landen kan worden uitgerold. Voor dit onderzoek is de KNBB op zoek naar twee scholen die in ruil voor medewerking aan dit onderzoek, gratis het SmartCue-pakket ontvangen. Ook over deze optie vind je hieronder alle informatie.

Wil je in het algemeen weten wat het betekent om mee te doen met SmartCue en wat voor tijdsbelasting dit ongeveer van jouw school vergt? Kijk dan helemaal onderaan deze pagina voor een inschatting hiervan. 

 

 

 

SmartCue Sponsort Wiskunde-events

 

 

Op 24 september 2021 vond de finale van het Mathematics Tournament van de Radboud Universiteit Nijmegen plaats. Inmiddels is bekend welke school het toernooi heeft gewonnen: het Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch.

 

Als KNBB vonden wij het erg leuk om via SmartCue betrokken te zijn bij dit toernooi. Voor meer info over het toernooi, klik je op de afbeelding hierboven. Aan de winnende school: hartelijk gefeliciteerd, het gratis SmartCue-pakket komt binnenkort jullie kant op!

 

Het eerstvolgende landelijke event waarop SmartCue aanwezig zal zijn, is de jaarvergadering van de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Deze vindt plaats op 6 november 2021 te Veenendaal. Hier zal de SmartCue Commissie met twee SmartCue-tafels een workshop over SmartCue aanbieden. Daarnaast geeft de ontwikkelaar van het SmartCue-lesmateriaal (wiskundedocent Erik van Haren) een lezing over SmartCue tijdens het plenaire gedeelte. Ten slotte is er ruimte voor de aanwezige docenten om op deze tafels in de pauze een potje pool of snooker spelen.


DOE MEE AAN ons onderzoek

Vanuit het Erasmus+ project van de Europese Unie is subsidie verstrekt aan de KNBB om te onderzoeken of en hoe SmartCue ook in andere EU-landen kan worden uitgerold. De KNBB werkt hiervoor samen met het Sociaalwetenschappelijk Sportonderzoeksinstituut Mulier

 

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar twee scholen die deel wil nemen aan SmartCue en een vragenlijst van het Mulier in willen vullen. In ruil hiervoor ontvangt deze school het SmartCue-pakket volledig gratis. Deelname aan SmartCue komt neer op een tijdsbelasting van ca. 12 weken. De vragenlijst van het Mulier-instituut is slechts 15 minuten.

Onderaan de pagina hebben we een zo concreet mogelijke uiteenzetting gemaakt van wat jouw school krijgt bij gratis deelname aan SmartCue en van de tijdsinvestering die SmartCue van jouw school vraagt. Alle informatie over de inhoud van het SmartCue-pakket vind je ook hier.

 

Wil je jouw school aanmelden? Of meer weten over deze unieke mogelijkheid? Neem contact op met smartcue@knbb.nl.


Wat krijg je als je Gratis meedoet?

Gratis Pooltafel

SmartCue bestaat uit een praktisch deel en een theoretisch deel. Bij deelname aan de pilot is het natuurlijk nodig dat je de praktische oefeningen ook kunt uitvoeren op een echte tafel. Bij het SmartCue-pakket krijgt jouw school dus een eigen opklapbare pooltafel! Deze tafel blijft jullie eigendom. 

Lespakket

Naast het praktijkdeel, is er uitgebreid lesmateriaal bestaande uit 50 pagina's aan wiskundeopgaven voor de brugklas. De opgaven hebben allemaal te maken met de biljartsport. Er is een lesboek voor niveau mavo-havo en voor niveau havo-vwo.

De oefeningen variëren van het vinden van een verdwijnpunt bij het spelen van ballen via de band, tot meer theoretische opgaven over driehoeksgetallen en kijklijnen.

Masterclass

De SmartCue Masterclass is bedoeld om docenten handvatten en ondersteuning te bieden om het SmartCue lesmateriaal nog intensiever te betrekken in de wiskundeles.

Tijdens de Masterclass ontvang je als docent zowel uitleg over de wiskundetheorie achter poolbiljart, als hoe je deze wiskunde in de praktijk brengt op een pooltafel.


Hoe werkt SmartCue op jouw school?

 

Invulling op school

 

SmartCue bevat genoeg lesmateriaal om ca. 10 lessen van één blokuur te vullen. SmartCue is dus veel meer dan een eenmalige toevoeging aan de reguliere wiskundeles. SmartCue is ingericht om een groep enthousiaste leerlingen over een periode van ca. 11 weken plezier in zowel wiskunde als de keusport te laten beleven. De beste manier om dit te doen, zo blijkt uit ervaringen met de tot nu toe deelnemende scholen, is door SmartCue aan te bieden als keuzevak of verdiepend vak. Op die manier heb je doorgaans een kleinere groep leerlingen, waardoor roulatie aan de tafel sneller gaat en er meer tijd is voor elke leerling om zowel de theorie als de praktijkoefeningen te doen. Ook staat SmartCue op die manier niet in de weg van het reguliere curriculum en de jaarplanning.

 

Voor gratis deelname vanuit de SmartPool EU Pilot geldt dat bovenstaande invulling van SmartCue de verplichte vorm is. Ook de onderstaande minimale tijdsbelasting hoort daarbij. De lessen van SmartCue starten in januari 2022 voor scholen die meedoen vanuit de SmartPool EU Pilot.

 

Tijdsbelasting

SmartCue bevat minimaal de volgende tijdbelastingen:

Tijdsbelasting SmartCue Masterclass voor docenten: 1 dag voor de deelnemende docenten.

Tijdsbelasting SmartCue Lessen (elke les een deel theorie en een deel praktijk): 1 blokuur per week, ca. 10 weken lang.

Tijdsbelasting SmartCue Toets: 1 dagdeel voor theorietoets + praktijktoets.

 

Naast bovenstaande tijdsbelasting zijn er nog enkele andere contactmomenten om rekening mee te houden. Zo wordt de tafel op school afgeleverd en wordt er die dag een pooltraining gegeven. Gedurende het vak kan er opnieuw een pooltraining gegegeven worden als daar behoefte aan is. Aan het einde van het vak, wordt een pooltoernooi georganiseerd in een echte poolzaal bij jullie in de buurt. Hiervoor kan de KNBB gratis scheidsrechters en coaches leveren. Een school kan er verder voor kiezen om ook nog mee te doen met het landelijke SmartCue-toernooi aan het einde van het schooljaar. 

 

Tijdsbelasting leveren tafel en SmartCue-pooltraining: 1 dagdeel.

Tijdsbelasting per extra SmartCue-pooltraining op school: 1 blokuur per pooltraining (kan ook tijdens één van de SmartCue Lessen).

Tijdsbelasting SmartCue-pooltoernooi in lokale poolzaal: 1 dagdeel.

Tijdsbelasting landelijk SmartCue-pooltoernooi: 1 dag.

 

Tijdsbelasting vragenlijst Mulier-Instituut: 15 minuten.

 

Het staat elke deelnemende school vrij om naast bovenstaande lessen meer uit SmartCue te halen. Zo kun je denken aan een workshop Pool tijdens een sportdag (ook hiervoor kan de KNBB gratis pooltrainers leveren) of het inzetten van de pooltafel tijdens een reguliere wiskunde- of natuurkundeles.

 

Wil je jouw school aanmelden of meer weten over deze unieke mogelijkheid? Neem contact op met smartcue@knbb.nl of klik hieronder op "Doe gratis mee met SmartCue!".