Smartpool EU pilot - extra informatie volgt

De KNBB is momenteel bezig met het doen van een pilot om SmartPool binnen de Europese Unie breder uit te rollen. Binnen deze pilot is evaluatie van het project op scholen in Nederland van groot belang. Als onderdeel van deze pilot zijn er daarom enkele mogelijkheden om als school gesponsord een SmartCue-pakket te ontvangen als jouw school meedoet aan een onderzoek van de KNBB en het Mulier-Instituut. Verdere informatie volgt.