SmartCue voor scholen en leraren


Kosten SmartCue

Deelname aan SmartCue kost 850 euro. Een school die deelneemt aan SmartCue, krijgt hiervoor het SmartCue-pakket ter waarde van 1500 euro. Dit wordt gratis gebruiksklaar op school bezorgd.

 

Inhoud SmartCue-pakket

In het SmartCue-pakket zitten natuurlijk de wiskundeopgaven. Het lesmateriaal bestaat nu uit 50 pagina’s aan gebruiksklare wiskundeopgaven die aansluiten op de brugklas mavo-havo en nog eens 50 pagina’s voor de brugklas havo-vwo. 

Daarnaast ontvangt elke school een nieuwe SmartCue-tafel, inclusief toebehoren. Onder deze toebehoren vallen de keuen, een ballenset voor Poolbiljart, een ballenset voor Snooker, krijtjes en een driehoek.

Ten slotte ontvangt elke school twee gratis lessen pool en snooker, die gegeven worden op school door een van onze SmartCue-trainers. Meer informatie over het SmartCue-pakket en het lesmateriaal vindt u hier.

 

Meer SmartCue in de wiskundeles?

Voor docenten die nog meer uit SmartCue willen halen, biedt de KNBB een aantal keer per jaar een SmartCue studiedag aan. Op deze studiedagen kunnen docenten extra handvatten krijgen om SmartCue nog meer in de wiskundeles te integreren. Deze studiedagen zijn niet inbegrepen in het SmartCue-pakket. Zie voor alle informatie over deze studiedagen hier.

Voor vragen over het SmartCue-pakket of andere zaken, kunt u contact opnemen met smartcue@knbb.nl.