SmartCue PAKKET

 

Het SmartCue-lesmateriaal is de kern van SmartCue. Met de wiskundeopdrachten uit ons lesboek, worden jongeren middels de keusport op een speelse wijze enthousiast gemaakt voor wiskunde.

 

Een geheel vernieuwd lessenpakket

Sinds 2020 heeft SmartCue (voorheen SmartPool) een geheel vernieuwd lessenpakket. Dit bestaat uit ca. 10 volledige wiskundelessen (50 pagina’s aan wiskundeopdrachten) voor de brugklas mavo-havo en nogmaals 50 pagina’s aan wiskundeopdrachten voor de brugklas havo-vwo. Zie bovenaan deze pagina een voorbeeld opdracht.

 

Bij deze opdrachten is er rekening mee gehouden dat de docent en de leerlingen gelijk zelf aan de slag kunnen met de opdrachten. Voor de docent wordt nog wel een docentenhandleiding meegeleverd. Ook zijn er aparte werkbladen en worden ook de uitwerkingen van de opdrachten meegeleverd.

 

Wat voor soort opdrachten zijn er?

De SmartCue-opdrachten bevatten zowel theoretische wiskundelessen als praktische (aan de tafel). Daarbij is gezorgd dat de wiskunde aansluit op het curriculum uit de brugklas, zodat SmartCue eenvoudig een keer de wiskundeles kan vervangen. Zie hieronder voor twee voorbeelden:

Heeft jouw school reeds deelgenomen aan SmartPool? Dan krijgt jouw school kosteloos het nieuwe lesmateriaal!

Aan alle scholen die reeds deelnamen aan SmartPool (nu dus: "SmartCue") is in december 2020 het nieuwe lesmateriaal kosteloos toegezonden. Dit nieuwe lesmateriaal is digitaal verzonden naar het bij ons bekende e-mailadres. Neemt jouw school ook deel aan SmartPool, maar hebben jullie geen nieuw lesmateriaal ontvangen? Stuur dan een bericht naar smartcue@knbb.nl.