SmartCue op jouw School?

Kosten

Leuk dat je overweegt om mee te doen met SmartCue! Als eerste een belangrijke vraag: wat kost het om mee te doen met SmartCue?

Meedoen met SmartCue kost 1500 euro. Voor die prijs ontvangt jouw school onderstaand SmartCue-pakket.

De betaling is eenmalig. Als school word je volledig eigenaar van het SmartCue-pakket. De ontvangen spullen kun je daarna dus ieder jaar bij de nieuwe lichting opnieuw gebruiken!

Hieronder vind je alle informatie over waaruit het SmartCue-pakket bestaat, hoe wij als KNBB jouw school bij het uitvoeren van SmartCue kunnen begeleiden en hoe de invulling van SmartCue op jouw school er concreet uitziet. Vooraf zeggen wij alvast: geen ervaring met Poolbiljart? Geen probleem!

Het SmartCue-pakket

Hieronder lees je waaruit het SmartCue-pakket bestaat.

Eigen Pooltafel

SmartCue is wis- en natuurkunde aan de pooltafel! Belangrijk onderdeel van het SmartCue-pakket is dan ook dat jouw school een eigen opklapbare pooltafel ontvangt, inclusief alle toebehoren! Deze tafel blijft eigendom van de school en kan dus ieder jaar opnieuw gebruikt worden. 

Meer informatie over de tafel en het toebehoren vind je in het keuzemenu aan de rechterkant bovenaan deze pagina, of klik hier.

 

NB: mocht je willen uitbreiden, dan is het mogelijk om als school extra tafels te bestellen. Deze kunnen tegen een prijs van 750 euro per tafel worden besteld (incl. montage en bezorging).

Lespakket

De opdrachten voor SmartCue ontvangt elke school zowel digitaal als op papier (als lesboekjes). Ter illustratie hebben wij een aantal van de oefeningen op onze site gezet. Klik hier voor de voorbeelden.

De oefeningen die je bij SmartCue doet, bestaan uit een deel wiskunde- of natuurkundetheorie, met bijpassende praktijkoefeningen aan de SmartCue-tafel. Zo zie je gelijk welke praktische toepassingen wis- en natuurkunde kunnen hebben! 

Meer informatie over de inhoud van de lessen, het aantal lessen, de geschatte tijd per les en het niveau vind je in het keuzemenu aan de rechterkant bovenaan deze pagina, of klik hier.

Masterclass

De SmartCue Masterclass is een ééndaagse cursus bestaande uit meerdere workshops voor docenten van geïnteresseerde scholen.

Tijdens deze kennismaking met SmartCue leer je als docent iets over de wiskunde achter Poolbiljart en ga je daarna met jouw collega's met Pool-opdrachten aan de slag met de echte SmartCue-tafel.

De Masterclass - tevens een heel leuk bedrijfsuitje - wordt verzorgd door wiskundedocent en maker van het SmartCue-lesmateriaal Erik van Haren.

Meer informatie over hoe zo'n dag er precies uitziet, vind je in het keuzemenu aan de rechterkant bovenaan deze pagina, of klik hier.Concreet: SmartCue op jouw school

Nu je weet wat SmartCue inhoudt, wil je natuurlijk ook weten: hoe gaat SmartCue er in de praktijk op mijn school uitzien? En wat wordt er concreet van ons als school verwacht? Daarover vind je hieronder alle informatie. Vooraf merken we op dat onderstaande slechts een aanbeveling betreft. De school wordt immers eigenaar van het Smartcue-pakket en is daarmee vrij in het gebruik ervan.

Dat gezegd hebbende, hebben wij hieronder neergezet hoe wij denken dat SmartCue het beste tot zijn recht komt op school. Deze manier hebben wij met 8 scholen getest en de resultaten uit die tests waren zeer positief. Hierbij onze aanbevelingen:

 

Om te beginnen: waar kan SmartCue op school voor gebruikt worden?

SmartCue is ontwikkeld om leerlingen de toegevoegde waarde van wiskunde te laten inzien, door middel van leuke praktijkvoorbeelden. Daarvoor gebruiken wij de spellen Poolbiljart en Snooker.

 

Onze missie is geslaagd wanneer kinderen aan het eind van de SmartCue-lessenreeks geleerd hebben dat wiskunde (en natuurkunde) in de praktijk niet alleen leuke, maar ook nuttige toepassingen heeft (zoals het beter kunnen mikken door op de goede manier het raakpunt te bepalen en het kunnen verslaan van je vrienden tijdens een potje Poolbiljart).

 

Ik heb als docent geen poolervaring. Hoe weet ik wat ik met zo'n tafel op mijn school moet doen?

Dat is geen probleem. Als KNBB zijn wij in de voorbereiding uitgebreid in gesprek met elke school omtrent wat zij kunnen verwachten en delen wij onze ervaringen die wij hebben gehad met eerdere scholen. Dit doen wij in persoon tijdens de Masterclasses, maar ook zorgen wij dat we per school één contactpersoon hebben die we altijd op de hoogte houden via e-mail en/of telefoon. Daarnaast hebben wij onze informatievoorziening op de site verbeterd.

Daarnaast krijgt elke deelnemende school gratis een gecertificeerde SmartPool-trainer toegewezen. Deze kan al voordat de daadwerkelijke lessen zijn gestart, een keer met zowel de docenten als de leerlingen een workshop poolbiljart op school of in een regionaal poollokaal geven. Op die manier kunnen docenten en leerlingen tijdens de echte SmartCue-lessen sneller aan de slag met de opdrachten. Deze trainers zijn gedurende het hele jaar ook gratis beschikbaar voor een opfriscursus, mocht jouw school dat willen.

 

De SmartCue-trainers zijn tevens degenen die je kunt benaderen voor een afsluitend pooltoernooi in de regio. Hiervoor kan de KNBB gratis scheidsrechters en coaches leveren. Wist je dat er daarnaast ook een SmartCue Scholencompetitie is, waarbij alle aan SmartCue deelnemende scholen in Nederland tegen elkaar strijden voor de titel 'SmartCue Kampioen van Nederland'? Daarnaast mogen de winnaars van dat toernooi gratis meedoen aan het echte jeugd NK Pool van de KNBB!

 

Hoe ziet een 'lessenreeks SmartCue' eruit?

Onze ervaring uit de eerste pilot is dat SmartPool het beste tot zijn recht komt, wanneer SmartPool als keuzevak wordt aangeboden. Op die manier komt SmartPool niet in de knoop met het reguliere curriculum en kun je de grootte van de klassen beperkter houden. 

Wij raden voor SmartPool klassen aan die niet groter zijn dan 8 leerlingen. Op die manier heeft elke leerling voldoende tijd om aan de tafel te staan en heeft de docent ook nog voldoende tijd om uitleg te geven. Uiteraard wordt het aangemoedigd om, als de school hier de beschikbaarheid voor heeft, aan meerdere klassen van 8 leerlingen SmartPool aan te bieden. In principe kan elk blok ook een nieuwe groep van 8 leerlingen de SmartPool-lessen op die manier volgen.

 

Idealiter vindt SmartPool plaats in een blok van van 4-8 weken waarin elke week één SmartPool-les in een blokuur wordt behandeld. Er is genoeg lesmateriaal voor 9 weken, maar

Zoals hierboven genoemd, zit er een opbouw in de lessenreeks. Het is dus wel raadzaam om in ieder geval te starten met één van de eerdere lessen, omdat de wiskunde en het pool-element daarin nog minder geavanceerd is. Verder bestaat het lesmateriaal uit een  theorielesboek, waarin de wiskunde achter poolbiljart wordt uitgelegd en waar theorieopdrachten gemaakt kunnen worden. Naast dit theorielesboek, is er een boek met praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten horen bij de theorie en zijn qua vormgeving (qua nummering en kleur) ook zo gemaakt dat goed te zien is welke praktijkopdrachten horen bij welke theorielessen. Per les is tot slot duidelijk omschreven welke wiskundige leerdoelen er zijn.

 

Wat voor wiskunde kan ik concreet van het lesmateriaal verwachten?

Het SmartPool-lesmateriaal bevat enige overlap met het normale curriculum voor wis- en natuurkunde (klas 1 en 2), maar de nadruk ligt op een kennismaking en het enthousiasmeren hiervoor. Het lesmateriaal is dus niet geschikt ter vervanging van het reguliere curriculum. Als docent heb je de vrijheid SmartCue in de reguliere wiskundeles te gebruiken waar jij maar overlap met het reguliere lesmateriaal ziet (denk aan kennismaken met onderwerpen als snelheid, geometrie en kijklijnen).

 

Met wat voor tijdsbelasting voor mijn docenten moet ik rekening houden?

SmartCue bevat genoeg lesmateriaal om ca. 9 lessen (één blok) van 90 minuten te vullen. De ervaring leert dat niet veel scholen toekomen aan het gehele lesmateriaal (er is niet altijd ruimte om per week één heel blokuur vrij te maken voor SmartCue of er zijn geen 9 weken beschikbaar om met SmartCue aan de slag te gaan). Dat is niet erg. Docenten hebben de vrije keuze om te bepalen welke lessen zij voor hun klas nuttig vinden om te behandelen en hoe lang ze erbij stilstaan (bedenk: het gaat erom dat de leerlingen geënthousiasmeerd worden voor de wiskunde).

 

SmartCue is dus veel meer dan een eenmalige toevoeging aan de reguliere wiskundeles. SmartCue is juist ingericht als afzonderlijk keuzevak/verdiepend vak om een kleinere groep leerlingen over een periode van ca. 4-8 weken plezier in zowel wiskunde als de keusport te laten beleven. Bij keuzevakken of verdiepende vakken heb je doorgaans een kleinere groep leerlingen, waardoor roulatie aan de tafel sneller gaat en er meer tijd is voor elke leerling om zowel de theorie als de praktijkoefeningen te doen. Ook staat SmartCue op die manier niet in de weg van het reguliere curriculum en de jaarplanning.

 

Hieronder is een overzicht van de tijdsbelasting voor SmartCue opgenomen. Deze kan uiteraard verschillen naar gelang jouw school SmartCue besluit anders in te richten.

 

 

Voorafgaand aan SmartCue:

 

- Masterclass te Nieuwegein:

8 uren per deelnemende docent.

 

- Levering en montage van de tafel:

2 uren voor de ontvangende docent.

 

- Kennismakingsles Poolbiljart:

4 uren voor de deelnemende docenten en leerlingen.

 

Tijdens de SmartCue-lessenreeks:

 

- De lessen (keuzevak/verdiepend vak):

1 blokuur per week, 4-8 weken lang:

  • Ca. 8 leerlingen & 1 docent per blokuur.
  • Elk blok kan een nieuwe klas van 8 leerlingen starten.

Na de SmartCue-lessenreeks:

 

- SmartCue-toernooi in de regio:

8 uren per aanwezige docent en leerling (alle deelnemende leerlingen van één school).

 

- Deelname landelijke scholentoernooi:

8 uren per aanwezige docent en leerling (een afvaardiging per school).


Nog meer SmartCue? 

SmartCue is vormgegeven als keuzevak. Het staat elke school echter vrij om naast bovenstaand programma nog meer uit SmartCue te halen. Denk bijvoorbeeld eens aan de mogelijkheid om een workshop Pool en Snooker tijdens een sportdag aan te bieden (ook hiervoor kan de KNBB gratis pooltrainers leveren). Er zijn ook scholen die de SmartCue-tafel inzetten in de reguliere wiskundeles om iets over bijv. meetkunde uit te leggen. Ook wordt de SmartCue-tafel gebruikt voor practica bij het vak Natuurkunde in combinatie met het programma Coach7.

 

Vragen? 

 

Heb je vragen over de inhoud, achtergrond of concrete invulling van SmartCue op jouw school? Of heb je een andere vraag of wil je gewoon eens mondeling of schriftelijk iemand spreken over SmartCue? Neem dan gerust contact met ons op via smartcue@knbb.nl of ons contactformulier.