SmartCue Sponsort Wiskunde events

Scholen die mee willen doen met SmartCue, betalen normaal gesproken 1500 euro voor het SmartCue-pakket. Gedurende het jaar sponsort de KNBB echter ook een aantal landelijke wiskunde-events, zoals de Nationale Wiskundedagen en het Mathematics Tournament van de Radboud Universiteit. Tijdens deze evenementen geven wij soms een SmartCue-pakket gratis weg, of kun het pakket winnen als prijs! Op dit moment zijn er geen lopende acties. Over acties uit het verleden vind je hieronder informatie.

 Op 24 september 2021 vond de finale van het Mathematics Tournament van de Radboud Universiteit Nijmegen plaats. Het Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch was hiervan de grote winnaar en heeft van ons een gratis SmartCue-pakket ontvangen! Wij wensen jullie veel plezier met het pakket!


SmartCue is jaarlijks ook aanwezig op de jaarvergadering van de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Hier geeft de SmartCue Commissie met twee SmartCue-tafels een workshop over SmartCue. Daarnaast geeft de ontwikkelaar van het SmartCue-lesmateriaal (wiskundedocent Erik van Haren) een lezing over SmartCue tijdens het plenaire gedeelte. Ten slotte is er ruimte voor de aanwezige docenten om op deze tafels in de pauze een potje pool of snooker te spelen.


SMARTPOOL EU Pilot

De KNBB was de afgelopen twee jaren betrokken bij de uitrol van SmartCue in 4 andere EU-landen. Gesubsidieerd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie, konden hierdoor meerdere scholen in Nederland en de andere 4 EU-landen gratis deelnemen aan SmartCue, in ruil voor medewerking aan een evaluatie van deze uitrol door het Mulier-Instituut = Afgerond.

De resultaten van dit onderzoek kun je hieronder lezen en downloaden (samenvatting is Nederlands, de PDF is alleen in het Engels beschikbaar).

Download
Resultaten SmartPool EU pilot #1
Samenvatting: er hebben twee scholen meegedaan met de SmartPool pilot #1.
- Zeer positief: De praktijkoefeningen (wiskunde aan de pooltafel), de praktijkbegeleiding (SmartCue-trainers) en enthousiasme voor Poolbiljart.
- Overwegend positief: de praktische invulling van SmartCue als keuzevak (kleinere klassen = meer tijd per leerling voor praktijkoefeningen).
- Positief/Negatief: de ene school vindt dat het niveau van de wiskundeopdrachten niet aansluit op curriculum uit reguliere les (SmartCue is te makkelijk) en daardoor niet bijdroeg aan plezier in de wiskunde. De andere school zegt juist wel wiskundeplezier en voldoende uitdaging te beleven.
- Tips voor pilot #2: graag iets minder, maar daarvoor (op wiskundig vlak) uitdagendere lessen. Voorafgaand aan de eerste SmartCue-les al een korte cursus in poolbiljart, zodat leerlingen gelijk aan de slag kunnen in de les.
Indien SmartCue de reguliere wiskundeles wil kunnen vervangen, moet het lesmateriaal worden aangepast.
Netherlands - results pilot 1.pdf
Adobe Acrobat document 176.8 KB

Hoe werkt SmartCue op jouw school?

Een volledig & concreet overzicht van hoe SmartCue op school werkt, hebben wij hier op onze site opgenomen (zie onderaan de gelinkte pagina). Hieronder lees je een samenvatting:

 

SmartCue bevat genoeg lesmateriaal om ca. 10 lessen van één blokuur te vullen. SmartCue is dus veel meer dan een eenmalige toevoeging aan de reguliere wiskundeles. Daarnaast bevat het lesmateriaal opdrachten van verschillende niveaus: van klas 1 vmbo t/m klas 2 vwo. Wij raden daarom aan vooral de oefeningen te gebruiken die aansluiten op de interesse en het kennisniveau van de leerlingen. 

 

 

SmartCue is ingericht om een groep van ca. 8-10 enthousiaste leerlingen over een periode van ca. 4-8 weken plezier in zowel wiskunde als de keusport te laten beleven. De beste manier om dit te doen, zo blijkt uit ervaringen met de tot nu toe deelnemende scholen, is door SmartCue aan te bieden als keuzevak of verdiepend vak. Op die manier kun je doorgaans met de juiste grootte van klassen werken en is er meer tijd voor elke leerling om zowel de theorie als de praktijkoefeningen aan de SmartCue-tafel te doen. Ook staat SmartCue op die manier niet in de weg van het reguliere curriculum en de jaarplanning.

 

Tijdsbelasting:

SmartCue bevat minimaal de volgende tijdbelastingen:

Tijdsbelasting SmartCue Masterclass voor docenten: 1 dag voor de deelnemende docenten.

Tijdsbelasting leveren tafel en SmartCue-pooltraining: 1 dagdeel.

Tijdsbelasting SmartCue Lessen (elke les een deel theorie en een deel praktijk): wij raden 1 blokuur per les aan.

Tijdsbelasting afsluitend toernooi in lokale poolzaal: 1 dagdeel.

Tijdsbelasting landelijk SmartCue-festival: 1 dag.

 

Gedurende het vak kan er opnieuw een pooltraining gegegeven worden als daar behoefte aan is.

Tijdsbelasting per extra SmartCue-pooltraining op school: 1 blokuur per pooltraining (kan ook tijdens één van de SmartCue Lessen).

 

Wil je jouw school aanmelden of meer weten over deze unieke mogelijkheid? Neem contact op met smartcue@knbb.nl.