Het SmartCue lesmateriaal

Het SmartCue-lesmateriaal is de kern van SmartCue. Met dit lesmateriaal ga je aan de SmartCue-tafel aan het werk om kennis te maken met de wiskunde achter Poolbiljart. Op die manier worden leerlingen op een speelse wijze enthousiast gemaakt voor wis- en natuurkunde en leren ze gelijk dat deze vakken hele praktische toepassingen hebben.

 

De oefeningen die je bij SmartCue doet, bestaan uit een deel theorie en een deel bijpassende praktijkoefeningen aan de SmartCue-tafel, waarmee je de geleerde theorie aan de tafel inzet. Zo zie je gelijk wat de praktische toepassing van wiskunde kan zijn!

Het lesmateriaal bestaat uit 9 lessen die oplopen in moeilijkheid op zowel pool- als wiskundegebied en zijn geschikt voor de brugklas. Elke les bevat voldoende stof om een blokuur te vullen en in totaal kan - uitgaande van 1 blokuur SmartCue per week - de hele lessenreeks dus in één blok doorlopen worden.

Het lesmateriaal is voorzien van afbeeldingen waarop de uit te voeren praktijkoefeningen duidelijk zijn afgebeeld. Er is een lesboek voor niveau mavo-havo en voor niveau havo-vwo.

De oefeningen variëren van het vinden van een verdwijnpunt bij het spelen van ballen via de band, tot meer theoretische opgaven over driehoeksgetallen en kijklijnen.

 

Een geheel vernieuwd lessenpakket

Sinds 2020 heeft SmartCue (voorheen SmartPool) een geheel vernieuwd lessenpakket. Dit bestaat uit ca. 10 volledige wiskundelessen (50 pagina’s aan wiskundeopdrachten) voor de brugklas mavo-havo en nogmaals 50 pagina’s aan wiskundeopdrachten voor de brugklas havo-vwo. Onderaan deze pagina zijn enkele voorbeelden van dit nieuwe lesmateriaal toegevoegd. 

 

Bij deze opdrachten is er rekening mee gehouden dat de docent en de leerlingen gelijk zelf aan de slag kunnen met de opdrachten. Zo zijn de oefeningen allemaal voorzien van duidelijke afbeeldingen en wordt er voor de docent ook een docentenhandleiding meegeleverd. Van elke opdracht worden ook de uitwerkingen meegeleverd.

 

Wat voor soort opdrachten zijn er?

De SmartCue-opdrachten bevatten zowel theoretische wiskundelessen als praktische (aan de tafel). Daarbij is gezorgd dat de wiskunde uit de theorieles aansluit op de praktijkoefeningen, zodat de geleerde theorie gelijk in de praktijk kan worden toegepast. Zie hieronder voor twee voorbeelden:

Voorbeeld uit het SmartCue-lesmateriaal voor havo-vwo
Voorbeeld uit het SmartCue-lesmateriaal voor havo-vwo

Het SmartCue-lessenpakket

Het lessenpakket bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en een praktisch deel. SmartCue is zo ingericht dat ook elke afzonderlijke les uit een theoretisch deel en een praktisch deel bestaat.

 

De Theorie: het SmartCue-lessenpakket

Ten eerste ontvangt jouw school de compleet vernieuwde SmartCue-wiskundeopgaven. Dit lesmateriaal bestaat uit 10 lessen met per les meerdere wiskundeopdrachten, waarmee je een lesuur ruim kunt vullen. Er zijn in totaal 50 pagina’s aan gebruiksklare wiskundeopgaven die aansluiten op de brugklas mavo-havo en nog eens 50 pagina’s voor de brugklas havo-vwo. Bij het lesmateriaal zit ook een docentenhandleiding, zodat voor elke les de leerdoelen duidelijk zijn. Verder zitten er werkbladen bij waarop leerlingen kijklijnen kunnen tekenen en worden ook de uitwerkingen van elke opdracht meegezonden.

 

De praktijk: SmartCue Tafel en toebehoren

 

Naast de theorielessen, ontvangt jouw school een echte opklapbare SmartCue-tafel, inclusief toebehoren. Bij deze tafel ontvang je ook de SmartCue-praktijkoefeningen, waarmee je gelijk ziet dat je met behulp van wiskunde een betere poolspeler wordt. In de eerste praktijlessen leer je meer over de pooltechniek en later ga je met behulp van de 'SPAT' aan de gang met meetkunde, snelheid en kijklijnen. Op die manier laat SmartCue met heel concrete praktische toepassingen van wiskunde, die ervoor zorgen dat het bij de leerlingen gaat leven. 

 

  1. Daarnaast zit in het lesmateriaal van SmartCue een opbouw (zowel op het gebied van wiskunde als op het gebied van Poolbiljart). In de eerste lessen is zo voldoende tijd om te werken aan de Pooltechniek, zodat de (moeilijkere) lessen verderop in het programma ook goed uitgevoerd kunnen worden. Alle oefeningen zijn daarnaast voorzien van afbeeldingen en filmpjes, zodat eenvoudig te zien is wat de opdracht is. Daarnaast leveren wij bij het lesmateriaal ook een docentenhandleiding en natuurlijk de uitwerkingen van alle opdrachten mee. Klik hier voor meer informatie over het lesmateriaal.

Voorbeelden van vertaling van theorie naar praktijk: